اخبار

حضور Wintech در یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره ایران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره ایران، با حضور پررنگ شرکت وین تک و استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان و شبکه نمایندگان فروش شرکت، بعنوان بزرگترین رویداد سالیانه صنعت پروفیل و در و پنجره UPVC در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.